znalezisko 20020817.2.02 - Amanita spissa (muchomor twardawy) · Trutnov, Czechy · (leg. det. Marek Snowarski)
020817-2662
Amanita spissa (muchomor twardawy)
17.08.2002 · powierzchnia kapelusza
020817-2664
Amanita spissa (muchomor twardawy)
17.08.2002 · pokrój
020817-2664_1
Amanita spissa (muchomor twardawy)
17.08.2002 · podstawa trzonu
020817-2664_2
Amanita spissa (muchomor twardawy)
17.08.2002 · prążkowany pierścień