znalezisko 20020817.2.02 - Amanita spissa (muchomor twardawy) · Trutnov, Czechy · (leg. det. Marek Snowarski)
020817-2662
Amanita spissa (muchomor twardawy)
powierzchnia kapelusza
020817-2664
Amanita spissa (muchomor twardawy)
pokrój
020817-2664_1
Amanita spissa (muchomor twardawy)
podstawa trzonu
020817-2664_2
Amanita spissa (muchomor twardawy)
prążkowany pierścień