Tx: 3141
grzyby.pl

Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst.

białak śnieżysty
Tyromyces albellus (Peck) Bondartsev et Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na drewnie drzew liściastych np. olszy, brzozy, grabu, buka i dębu; lipiec-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków.[2006], Szkodzik (2005)[2371]Szkodzik (2005) Macromycetes in communities of Abies alba on its range border in Central Poland.[2371], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542], Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:39 1 znaleziska Tyromyces chioneus (białak śnieżysty) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB94 353591 AC48 363844 DE35 361025 DE45 274623 DE46 351993 355085 DE47 274785 329202 DE54 340725 DE56 365323 DE65 372039

ID 274 623 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: 500 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 6' 36,5" N i 19st 25' 31" E], DE45; data zbioru: 6 gru 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z udziałem m.in. brzozy, czeremchy, trześni, kruszyny, na złamanym krzewie liściastym, grupka kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: [bf:809838] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 809838 ;

ID 274 785 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: 1,5 km E od wsi Gertrudów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE47; data zbioru: 16 sie 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -graby, brzozy, olchy, leszczyny, na olchowych gałęziach leżących na ziemi, kilka owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: 51st 9" 55,5" N i 19st 35' 3,5" E; fot.817887 fot.817888 [notatka: nie] [fotografie: tak];

817887
817888

ID 329 202 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: 1,4 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 6" N i 19st 34' 59" E], DE47; data zbioru: 31 sie 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -grab, dąb, osika, jodła, na leżącej na ziemi gałęzi grabowej, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1124030 fot.1124031 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1124030
1124031

ID 340 725 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE54; data zbioru: 16 sie 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym -olchy, brzozy, graby, sosny i inne, na leżącym, murszejącym fragmencie padłej brzozy, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 12" N 19st 15' 13,5" E; fot.1196494 fot.1196495 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1196494
1196495

ID 351 993 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Kocierzowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 15 sie 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, brzoza, osika, sosna, świerk, na leżącej, murszejącej gałęzi dębowej, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 21" N 19st 33' 8,5" E; fot.1286107 fot.1286108 fot.1286109 fot.1286110 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1286107
1286108
1286109
1286110

ID 353 591 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 31 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na kłodzie Fagus sylvatica, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1301352 fot.1301353 fot.1301354 fot.1301355 fot.1301356; zarodniki: -3,4!4-4,9 x 1,7-2,4 µm średnio 4,4 x 2,0 µm!, Q: 1,7-2,6 średnio 2,2!; fot.1301357; podstawki:; fot.1301358; hymenium:; fot.1301359; sprzążki; fot.1301360; strzępki miąższu:; fot.1301361 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1301352
1301353
1301354
1301355
1301356
1301357
1301358
1301359
1301360
1301361

ID 355 085 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: 1,5 km NE od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 23 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką brzóz, dębów i świerków, na pniu powalonej młodej brzozy, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 9' 36,5" N 19st 27' 58" E; fot.1310504 fot.1310505 fot.1310506 fot.1310507 fot.1310508 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1310504
1310505
1310506
1310507
1310508

ID 361 025 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE35; data zbioru: 15 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -dąb, jesion, grab, jodła, klon, brzoza i inne, na pozostawionym po wycince brzozowym konarze, grupa 9 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 11' 53,5" N 19st 23' 11,5" E; fot.1371483 fot.1371484 fot.1371485 fot.1371486 fot.1371487 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1371483
1371484
1371485
1371486
1371487

ID 363 844 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3,2 km SE od Moczydła, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC48; data zbioru: 26 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek lasu mieszanego przy jeziorze, na kłodzie Betula pendula, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1393242 fot.1393243 fot.1393244; zarodniki: 4-4,8 -5,7! x 1,5-1,9 µm średnio 4,4 x 1,7 µm!, Q: 2,3-3,2 średnio 2,5!:; fot.1393245; sprzążki:; fot.1393246 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1393242
1393243
1393244
1393245
1393246

ID 365 323 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: 1 km N od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0276 19,4558], DE56; data zbioru: 24 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; sosna, brzoza, dąb, świerk, olcha, leszczyna, na leżącym drągu liściastego ( olchy? ), grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1404345 fot.1404346 fot.1404347 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1404345
1404346
1404347

ID 372 039 oznaczenie: Tyromyces chioneus; lokalizacja: 1,5 km NW od wsi Pieńki Szczepockie; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0118 19,3299], DE65; data zbioru: 18 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór mieszany wilgotny; obrzeża torfowiska, na murszejącym brzozowym drągu leżącym na ziemi, jeden owocnik; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1478612 fot.1478613 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1478612
1478613
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji