grzyby.pl

Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst.

białak śnieżysty
Tyromyces albellus (Peck) Bondartsev et Singer
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na drewnie drzew liściastych np. olszy, brzozy, grabu, buka i dębu; lipiec-wrzesień.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[4732]
    Tyromyces chioneus (Fr.) P. Karst. · publikacje: Szkodzik 2005, Łuszczyński 2002, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Gierczyk i in. 2009, Niemelä 2013, Karasiński i in. 2015 , Halama 2015, Karasiński i Wołkowycki 2015, Karasiński 2016, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018b, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Ślusarczyk 2021, Gorczak i in. 2020, Wołkowycki 2022

znaleziska Tyromyces chioneus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 353591 AC-48 363844 DE-35 361025 DE-45 274623 DE-46 355085 351993 DE-47 329202 274785 DE-54 340725 DE-56 365323

ID274623 Tyromyces chioneus; 500 m NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2015.12.06; bór sosnowy z udziałem m.in. brzozy, czeremchy, trześni, kruszyny; na złamanym krzewie liściastym grupka kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 36,5" N i 19st 25' 31" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/809838.html

ID274785 Tyromyces chioneus; 1,5 km E od wsi Gertrudów, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2015.08.16; las mieszany -graby, brzozy, olchy, leszczyny; na olchowych gałęziach leżących na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9" 55,5" N i 19st 35' 3,5" E

fot. 817887 fot. 817888

ID329202 Tyromyces chioneus; 1,4 km NE od wsi Wąglin; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2019.08.31; las mieszany -grab, dąb, osika, jodła; na leżącej na ziemi gałęzi grabowej jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 6" N i 19st 34' 59" E

fot. 1124030 fot. 1124031

ID340725 Tyromyces chioneus; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2020.08.16; fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym -olchy, brzozy, graby, sosny i inne; na leżącym, murszejącym fragmencie padłej brzozy jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 12" N 19st 15' 13,5" E

fot. 1196494 fot. 1196495

ID351993 Tyromyces chioneus; 1,5 km NE od wsi Kocierzowy; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2021.08.15; las mieszany -dąb, brzoza, osika, sosna, świerk; na leżącej, murszejącej gałęzi dębowej grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 21" N 19st 33' 8,5" E

fot. 1286107 fot. 1286108 fot. 1286109 fot. 1286110

ID353591 Tyromyces chioneus; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2016.07.31; kwaśna buczyna; na kłodzie Fagus sylvatica w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1301352 fot. 1301353 fot. 1301354 fot. 1301355 fot. 1301356
zarodniki: (-3,4)4-4,9 x 1,7-2,4 µm (średnio 4,4 x 2,0 µm), Q: 1,7-2,6 (średnio 2,2)
fot. 1301357
podstawki:
fot. 1301358
hymenium:
fot. 1301359
sprzążki
fot. 1301360
strzępki miąższu:
fot. 1301361

ID355085 Tyromyces chioneus; 1,5 km NE od wsi Ruda; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.09.23; bór sosnowy z domieszką brzóz, dębów i świerków; na pniu powalonej młodej brzozy grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 36,5" N 19st 27' 58" E

fot. 1310504 fot. 1310505 fot. 1310506 fot. 1310507 fot. 1310508

ID361025 Tyromyces chioneus; 1 km NE od wsi Borowa; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2022.08.15; las mieszany -dąb, jesion, grab, jodła, klon, brzoza i inne; na pozostawionym po wycince brzozowym konarze grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 11' 53,5" N 19st 23' 11,5" E

fot. 1371483 fot. 1371484 fot. 1371485 fot. 1371486 fot. 1371487

ID363844 Tyromyces chioneus; Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3,2 km SE od Moczydła, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC-48; 2022.10.26; okrajek lasu mieszanego przy jeziorze; na kłodzie Betula pendula pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1393242 fot. 1393243 fot. 1393244
zarodniki: 4-4,8(-5,7) x 1,5-1,9 µm (średnio 4,4 x 1,7 µm), Q: 2,3-3,2 (średnio 2,5):
fot. 1393245
sprzążki:
fot. 1393246

ID365323 Tyromyces chioneus; 1 km N od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.09.24; las mieszany; sosna, brzoza, dąb, świerk, olcha, leszczyna; na leżącym drągu liściastego ( olchy? ) grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0276 19,4558

fot. 1404345 fot. 1404346 fot. 1404347

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji