grzyby.pl
jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Tuber puberulum Berk. et Broome

trufla omszona
Tuber Tuber Tuber TuberTuberTuber rapeodorumtrufla ruda (Tuber rufum)