grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Sordariomycetes » subCl.Hypocreomycetidae » Ord.Hypocreales » Fam.Hypocreaceae »

Trichoderma viride Pers. (1829)

Trichoderma lignorum (Tode) Harz
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Trichoderma viride
18.11.1998, reservace Dubno, Czechy; copyright © by Stanislav Jirásek
Pleśniowe, zielononiebieskawe twory na powierzchni zmurszałego drewna. Jest to forma niedoskonała (stadium konidialne).Pleśniowe, zielononiebieskawe twory na powierzchni zmurszałego drewna. Jest to forma niedoskonała (stadium konidialne).
Mouldy, green-blue formations on the surface of mildewed wood. It is an imperfect form (conidial stage) of Hypocrea rufa.
Mouldy, green-blue formations on the surface of mildewed wood. It is an imperfect form (conidial stage) of Hypocrea rufa.

występowanie

Dość często na zmurszałym wilgotnym drewnie. Izolowany także z gleby.Dość często na zmurszałym wilgotnym drewnie. Izolowany także z gleby.
Often on mildewed damp wood. Isolated also from the soil.
Often on mildewed damp wood. Isolated also from the soil.

znaczenie gospodarcze

Popularny przedmiot badań z uwagi na oddziaływanie antagonistyczne w stosunku do innych grzybów glebowych. Wykorzystuje się go jako środek biologiczny, do zaprawiania nasion roślin uprawnych.Popularny przedmiot badań z uwagi na oddziaływanie antagonistyczne w stosunku do innych grzybów glebowych. Wykorzystuje się go jako środek biologiczny, do zaprawiania nasion roślin uprawnych.
Popular subject of researches on account of its antagonistic reaction to other ground mushrooms. It is used an a biological agent for treatment of seeds of cultivated plants.
Popular subject of researches on account of its antagonistic reaction to other ground mushrooms. It is used an a biological agent for treatment of seeds of cultivated plants.