jest w czekliście Chmiel (2006) [140]

Rutstroemia sydowiana (Rehm) W.L. White

Rutstroemia sydowiana
03.10.2005, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Rutstroemia sydowiana

występowanie

Na ogonkach liściowych dębów.

space