grzyby.pl
jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Oxyporus populinus (Schumach.) Donk

napień omszony napień topolowy
Rigidoporus populinus (Schumach.) Pouzar
Oxyporus Oxyporus Oxyporus OxyporusOxyporusnapień wypłowiały (Oxyporus corticola)
Oxyporus populinus (napień omszony)
pokrój; 23.05.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Oxyporus populinus (napień omszony)
przekrój
Oxyporus populinus (napień omszony)
pory; w zbliżeniu
Oxyporus populinus (napień omszony)
pokrój

występowanie

GREJ: ID95836 (© autora fot.)
Pasożyt. Owocniki tworzy na żywych drzewach liściastych wielu gatunków.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060523.6.06 - Oxyporus populinus (napień omszony); Puszcza Białowieska
060523-6
/Puszcza Białowieska/ #6