grzyby.pl

Merismodes confusa (Bres.) D.A. Reid

osiękla wąskozarodnikowa, osiękla kępkowa
Merismodes fasciculata? (Schwein.) Donk · Merismodes fasciculatus orth.var.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Merismodes confusa (osiękla wąskozarodnikowa)
Merismodes confusa (osiękla wąskozarodnikowa)
Merismodes confusa (osiękla wąskozarodnikowa)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID182314 (© autora fot.)

cechy charakterystyczne

Zarodniki serdelkowate (allantoid), 7.5-11 × 2-3µm, o stosunku wymiarów Q=3.5-4.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach, na gałązkach drzew liściastych.

wybrane okazy · selected collections

#3
ww.041201-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3489]
    Merismodes fasciculatus (Schwien.) Donk — wg Index Fungorum: M. fasciculata (Schwein.) Earle · synonimy: Solenia fasciculata Schwien.
    uwagi: w IF nie ma nazy S. fasciculata Schwein.
    publikacje: Flisińska 2004 (as: Solenia confusa), Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2012, Kujawa i Gierczyk 2013, Karasiński i in. 2015 (as: Merismodes fasciculata), Chachuła i in. 2015, Karasiński 2016, Domian i in. 2010, Kujawa i Gierczyk 2016, Chachuła i in. 2018, Gierczyk i in. 2018 (as: M. confusa), Gierczyk i in. 2019 (as: M. confusa), Ślusarczyk 2019 (as: M. confusa)

znaleziska Merismodes confusa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-94 323542 323541 BD-01 178957 BD-19 91054 CA-89 255399 CC-15 311062 CC-73 195050 CC-84 197024 CC-90 189199 CC-94 186374 DA-70 182512 DA-80 254148 DE-44 211510 DE-45 320901 253741 DE-46 211514 321323 253739 DE-54 227414 DE-55 228374 294225 263756 162089 179693 229478 159751 158561 184753 211513 DE-56 182314 159758 160893 DE-65 162293

 ID91054  Merismodes fasciculatus; las w okolicy miejscowości Kamionki, ok. 1000 m S od ostatnich zabudowań wsi; pow. poznański, woj. wielkopolskie, BD-19; 2008.02.03; Las mieszany, z przewagą drzew iglastych (gł. świerk); na gałęzi Betula sp. charakterystycznie dla gatunku; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/25.05.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

 ID158561  Merismodes fasciculata; 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.12.06; dąbrowa; na leżącej w ściółce gałęzi dębu mniej lub bardziej liczne skupiska owocników pokrywające zarówno korę,jak i miejsce pozbawione kory; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia i rozpoznanie w wątku >>https://www.bio-forum.pl/messages/33/301811.html

 ID159751  Merismodes fasciculata; 1,5 km NE,Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.02.06; skraj nieużytków przy trasie A-1; na martwych gałęziach krzaczastej wierzby licznie,w większych i mniejszych grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: zdjęcia i rozpoznanie w wątku >>https://www.bio-forum.pl/messages/33/316306.html

 ID159758  Merismodes fasciculata; Grzebień, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.02.04; las sosnowo-bukowy; sucha gałąź bukowa leżąca na dnie lasu licznie,wąskimi smugami na gałązkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 317129 fot. 317130 fot. 317131

zarodniki
fot. 317132

 ID160893  Merismodes fasciculata; 100-300m S.leśn.Strzałków,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2010.02.21; las mieszany-jodła,dąb,buk,brzoza i inne; na martwych gałęziach drzew i krzewów liściastych (brzoza,osika,krzaczasta wierzba) na powierzchnii kilku hektarów natrafiłem na 8 kolonii tych grzybków (Merismodes);Trzy które zidentyfikowałem to M.fasciculata,więc istnieje duże prawdopodobieństwo,że pozostałe to też ten gatunek; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1,z brzozy
fot. 321510 fot. 321511 fot. 321512 fot. 321513

gr2,z wierzby
fot. 321514 fot. 321515 fot. 321516

gr3,z wierzby rosnącej w pasie oddzielającym przyleśną drogę od pól
fot. 321517 fot. 321518 fot. 321519 fot. 321520

 ID162089  Merismodes fasciculata; 2,5 km S,Radziechowice I, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.03.21; liściasty skraj lasu-olcha,brzoza,czeremcha; na martwej gałęzi leżącej na dnie lasu ciasne skupiska kilkuset owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: siedlisko
fot. 325289

owocniki
fot. 325290 fot. 325291

 ID162293  Merismodes fasciculata; 1km S,Bobry, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2010.03.28; las mieszany w otoczeniu podmokłej niecki,na granicy z łakami-osika,brzoza,dąb,sosna,krzaczaste wierzby,olcha; na spadłej gałęzi osikowej wąskie,długie skupiska owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/17.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 326156 fot. 326157 fot. 326158

 ID178957  Merismodes fasciculatus; północna granica miasta Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie, BD-01; 2010.04.11; niewielkie łozowisko (domieszka brzozy) niedaleko łąk zalewowych nad rzeką Obrą; gałęzie łozy kilkadziesiąt grupek po kilka-kilkanaście owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/8.12.10, tak, notatka: nie (tylko mapka); publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Trzciel
stanowisko mieści się kilkaset m na N od drogi Poznań-Świecko, na terenie Pszczewskiego PK, przy ścieżce przyrodniczej Trzciel - Łysa Góra i w pobliżu kompleksu obszarów chronionych "Łąki nad Obrą"

N 52°22'18,33" E 15°51'54,53"

siedlisko i owocniki:
fot. 386065 fot. 386066

 ID179693  Merismodes fasciculata; między ul.Wypoczynkową (Radomsko) a Lipiem, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.10.16; podmokłe zagłębienie terenu w lesie sosnowym z domieszką brzóz,w miejscu tym rosną m.in.krzaczaste wierzby,osiki,olchy; na martwych gałązkach krzaczastej wierzby licznie, w skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/10.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st 02' 43,04"N , 19st 24' 23,4"E

fot. 389268 fot. 389269

po trzech dniach
fot. 389270

 ID182314  Merismodes fasciculata; Bartodzieje Podleśne (Radomsko), pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2011.01.08; ols z dodatkiem brzóz, krzaczastych wierzb i czarnego bzu; na martwych gałązkach wierzb i olch licznie, w mniejszych i większych skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: 51 05 59,5 N ; 19 26 43,4 E

z wierzby
fot. 396201 fot. 396202 fot. 396203

z olchy ( ok.250 m na zach od tych z wierzby )
fot. 396204 fot. 396205

siedlisko
fot. 396206

 ID182512  Merismodes fasciculata; Soport Park Północny, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-70; 2011.02.06; Nadmorski las łęgowy,olsza,klon,robinia; na leżącej gałęzi klonu kilka kępek po kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/19.12.11, tak, notatka: tak Spis grzybów TPK i okolic; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 396949 fot. 396950 fot. 396951

 ID184753  Merismodes fasciculata; 1,2 km NE, Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2011.01.09; podmokłe zarośla na skraju lasu -gł.brzozy i wierzby; na martwych gałązkach krzewiastej wierzby licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 31/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51 03 40,8 N ; 19 22 04,6 E

fot. 405150

ID186374 Merismodes fasciculata; 1 km na NE od Lubochni, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-94; 2011.01.22; brzeg olsu (olsza czarna) porośnięty w dwóch miejscach wierzbą łozą, oprócz łozy występuje tam też bez czarny i drzewa wierzby, rozpoczęła inwazję kolczurka klapowana; gałązki wierzby łozy kilkaset owocników, charakterystyczne dla gatunki zgrupowania drobniutkich owocników (zdjęcie); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany Ani K., tak, notatka: nie (tylko mapka)
uwagi: lokalizacja olsu - nieopodal jeziora Wierzbiczany, w obniżeniu terenu ze stagnującą wodą, powyżej olsu na ok. połowie długości jego obwodu mieszczą się działki letniskowe, na pozostałej długości obwodu pole uprawne

w tym samym miejscu, na gałązkach łozy E. recisa ID: 181625

Osiękla współwystępuje tutaj z kisielnicą wierzbową, co wskazuje na podobne wymagania odnośnie substratu

widok olsu i zakrzaczenia wierzbowego
fot. 413098 fot. 413099
owocniki (rozmiary rzeczywiste, fragment gałązki o średnicy 0,5 cm z owocnikami)
fot. 413100
gałązka z owocnikami w powiększeniu
fot. 413101
w maksymalnej rozdzielczości
fot. 413102

ID189199 Merismodes fasciculata; ok. 2 km na NE od Wierzonki, pow. poznański, woj. wielkopolskie, CC-90; 2011.03.12; las rosnący nad brzegiem jeziora, głóg, dąb, brzoza, grab, nieco dalej od brzegu jeziora sosna, na samym brzegu jeziora wierzba łoza; gałązki wierzby łozy licznie, na pewno kilkaset owocników w chrakterystycznych dla gatunku skupieniach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: siedlisko
fot. 434130
owocniki
fot. 434131
tu wyrasta w towarzystwie E. recisa
fot. 434132

ID195050 Merismodes fasciculata; Bożacin, 1 km NNE, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie, CC-73; 2011.05.03; łozowisko otaczające niewielki, płytki, okresowo wysychający zbiornik wodny, wokół las mieszany; gałęzie wierzby łozy licznie na kilku gałązkach; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon
uwagi: nadleśnictwo Gołąbki, leśnictwo Mięcierzyn, oddział 180
współrzędne stanowiska
N 52°40'17,13" E 17°39'45,04" (z 10.06.2011)

siedlisko
fot. 463174
owocniki
fot. 463175 fot. 463176 fot. 463177 fot. 463178

ID197024 Merismodes fasciculata; Strzyżewo Smykowe, 1 km SE, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-84; 2012.02.26; przydrożne zadrzewienie (pomiędzy szosą i polem uprawnym) z topolą, wierzbą drzewiastą i krzaczastą, bzem czarnym i lilakiem, dziką gruszą; gałąź i gałązka krzewu wierzby Salix sp. licznie, łącznie na kilkudziesięciu cm długości; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie dostarczony Ani K., tak, notatka: nagranie na dyktafon+mapka
uwagi: N 52°34'42,32" E 17°42'34,93"

siedlisko, owocniki w naturze i zdjęcia soczewką w domu owocników na cienkiej gałązce i kawałku kory

siedlisko
fot. 472953
owocniki
fot. 472954 fot. 472955 fot. 472956 fot. 472957 fot. 472958
zdjęcia owocników z gałązki wykonane soczewką
fot. 472959 fot. 472960 fot. 472961
zdjęcia owocników z kawałka kory wykonane soczewką
fot. 472962

 ID211510  Merismodes fasciculata; 0,8 km E od kol. Karolinów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-44; 2012.11.26; dąbrowa; na złamanym młodym dębie licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 33/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 15,22" N i 19st 16' 14,36" E

fot. 549089 fot. 549090 fot. 549091 fot. 549092

 ID211513  Merismodes fasciculata; 1,7 km N od wsi Ładzice, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2012.12.17; pas śródpolnych zarośli -krzewiaste wierzby i młode osiki; na martwych, wierzbowych gałązkach licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 34/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 05' 44" N i 19st 21' 49" E

fot. 549104 fot. 549105 fot. 549106

 ID211514  Merismodes fasciculata; Radomsko, las pomiędzy linią kolejową a ul.Bat. Chłopskich; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2012.12.26; podmokły las liściasty -olchy, topole, wierzby i inne; na gałęzi olchowej leżącej na ziemi licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 35/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 06' 21" N i 19st 26' 19" E

fot. 549110 fot. 549111

ID227414 Merismodes fasciculata; 700 m E od zabudowań wsi Kruplin Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2013.10.22; liściasta kępa zarośli (gł.krzaczaste wierzby i brzozy) w śródleśnej niecce; na martwej gałęzi krzewiastej wierzby kilkaset owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 47,4" N i 19st 14' 54,27" E

fot. 618555 fot. 618556

po kilku dniach w dojrzewalni
fot. 618557 fot. 618558

ID228374 Merismodes fasciculata; 1 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.11.19; podmokły, liściasty skraj lasu -olchy, krzewiaste wierzby, brzozy; na martwych gałązkach krzewiastej wierzby licznie, w małych grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 47,83" N i 19st 24' 4,53" E

fot. 623939 fot. 623940

ID229478 (potwierdzenie 184753) Merismodes fasciculata; 1,2 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.12.01; podmokłe zarośla na skraju lasu -gł.brzozy i wierzby; na martwych gałązkach krzewiastej wierzby licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 629191 fot. 629192 fot. 629193

 ID253739  (potwierdzenie 211514) Merismodes fasciculata; Radomsko, las pomiędzy ul.Bat. Chłopskich a linią kolejową, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.12.17; podmokły las nad Radomką -olchy, brzozy, krzewiaste wierzby i inne; na gałęziach olch i wierzb, leżących na ziemi lub uschłych licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 10/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 25" N i 19st 26' 19,5" E

fot. 731673

 ID253741  Merismodes fasciculata; 0,3 km NE od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2014.12.17; las mieszany -sosny, osiki, brzozy, czeremchy i inne; na gałeziach brzozy pozostawionych po wycince bardzo licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/JN/2.08.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 06' 34,3" N i 19st 25' 20,8" E

fot. 731682 fot. 731683 fot. 731684

ID254148 Merismodes fasciculata; TPK Gdańsk Jaśkowy Las, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2015.01.15; buk, sosna, brzoza, modrzew; gałęzie brzozy kilka skupisk owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 733912 fot. 733913 fot. 733914

ID255399 Merismodes fasciculata; TPK Gdańsk Leśn. Sopot, pow. Sopot, woj. pomorskie, CA-89; 2015.02.12; buk, sosna, dąb, świerk; buk kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 738313 fot. 738314

 ID263756  Merismodes fasciculata; 750 m SW od leśniczówki w Stobiecku Miejskim -Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.12.07; las mieszany -sosny, dęby, brzozy, buki; na leżącej gałęzi brzozy grupa ponad 200 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Anna Kujawa; eksykat: ZBŚRiL PAN, 1/JN/24.11.2015, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 0" N i 19st 22' 17,5" E

fot. 769225 fot. 769226

ID294225 Merismodes fasciculata; ul.Szarych Szeregów, Radomsko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2016.02.24; pas zadrzewień przy torowisku -klony, wierzby i inne; na martwych gałęziach wierzby i na leż±cych gałęziach licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 7,5" N i 19st 25' 21" E

fot. 891161 fot. 891162 fot. 891163

ID311062 Merismodes confusa; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2018.01.20; Las liściasty z domieszką sosny.; Martwa, nieopadła gałązka Tilia cordata. Kilka zwartych grup.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 975294 fot. 975295 fot. 975296 fot. 975297 fot. 975298 fot. 975299 fot. 975300 fot. 975301 fot. 975302

ID320901 Merismodes fasciculata; 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2018.03.24; bór sosnowy z domieszką brzóz i osik; na martwych, spadłych gałęziach osiki licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 0,2" N i 19st 24' 40,5" E

fot. 1042702 fot. 1042703 fot. 1042704

ID321323 (potwierdzenie 211514) Merismodes fasciculatus; Radomsko, las pomiędzy ul. Bat. Chłopskich a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.12.31; podmokły las mieszany -olchy, brzozy, topole, sosny i inne; na leżącej na ziemi gałęzi brzozowej kilkaset owocników w kilku skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 9,5" N i 19st 26' 21" E

fot. 1046835 fot. 1046836 fot. 1046837 fot. 1046838 fot. 1046839

ID323541 Merismodes confusa; Puszcza Bukowa, 1,2 km na NW od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.01.12; strefa okrajkowa lasu liściastego; na gałęzi wierzbowej w grupie - kilkaset owocników; leg. Grazyna Domian; det. Jakub Węcławski; eksykat: tak (u Jakuba Węcławskiego), tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/310428.html

ID323542 Merismodes confusa; Puszcza Bukowa, 1,6 km na SE od Glinnej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2010.01.14; okrajek śródleśnego torfowiska; na gałęzi osiki w grupie - kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Jakub Węcławski; eksykat: tak (u Jakuba Węcławskiego), tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/310428.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji