jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lepraria umbricola Tønsberg

liszajec cieniolubny