jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora nemoralis Mak.

misecznica gajowa