jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora microloba Śliwa & Flakus

misecznica drobnołatkowa