jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Lecanora gypsodes Körb.

misecznica biała