Laccaria tortilis (lakówka drobna)
pokrój

owocnik

Laccaria tortilis (lakówka drobna)
Kapelusz różowo-brązowy z ciemniejszym centrum; 5-15 mm średnicy; półkolisty do rozpostartego; powierzchnia gładka, prześwitująca.

space

Trzon 8-20 x 1-2.5 mm; cylindryczny, różowo-brązowy, pełny z wiekiem pusty.

space

Pileus pink-brown and centrally darker; 5-15 mm in diameter; hemispherical to plane; surface smooth, translucent.

space

Stipe 8-20 x 1-2.5 mm; cylindrical, pink-brown, solid with age hollow.

space

zarodniki

Laccaria tortilis (lakówka drobna)
Kuliste, z kolcami, średnicy 11-13 µm.
Globose, spinose, 11-13 µm in diameter.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsta. Owocniki wyrastają gromadnie na nagiej ziemi, w koleinach, na poboczu dróg, w miejscach wilgotnych i zacienionych; lipiec-październik.
Common. Gregarious to cespitose, on bare soil, on roadsides in shady spots.

uwagi

Stosunkowo łatwa do rozpoznania lakówka. Wyróżnie się drobnymi rozmiarami owocników i jedonocześnie największymi w rodzaju zarodnikami z silnymi kolcami.

wybrane okazy · selected collections

#2
00 07 15 - 17
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/
#6
05 10 02 - 6
/Czechy, Trebonsko, Suchdol nad Luznici/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part p.233 [26III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3113]
    Laccaria tortilis (Bolton) Cooke · synonimy: L. echinospora (Speg.) Singer
    uwagi: wg IF to dwa osobne gatunki
    publikacje: Flisińska 2004, Bujakiewicz i in. 2005, Nita i Bujakiewicz 2005, Bujakiewicz 2004, Bujakiewicz i Kujawa 2000, Lisiewska i Strakulska 2002, Wojewoda 2002 , Friedrich i Orzechowska 2002, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Halama i Panek 2000, Łuszczyński 2007, Flisińska 2002, Łuszczyński 2008, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Kujawa 2009, Kujawa 2009a, Adamczyk 2007a, Bujakiewicz i Kujawa 2010, Pietras i Rudawska 2010, Pietras i Rudawska 2010a, Łyczek i Domian 2010, Pietras i Rudawska 2011, Rudawska i in. 2011, Bujakiewicz 2011, Kujawa i in. 2012b, Stasińska 2012, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Kudławiec 2015 , Kozłowska i in. 2015 , Kujawa i in. 2015a, Hilszczańska 2015, Grzesiak i in. 2017, Stasińska i Sotek 2016, Pietras i in. 2016a, Pietras i in. 2015, Kujawa i in. 2017, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Pietras i in. 2013, Karliński i in. 2013, Kujawa i in. 2019, Friedrich 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji