grzyby.pl

Hypocreopsis lichenoides (Tode) Seaver

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[474]
    Hypocreopsis lichenoides (Tode) Seaver · synonimy: Hypocreopsis riccioidea (Bolton) P. Karst
    uwagi: brak w checklist Mułenko i in. (2008)
    publikacje: Stasińska 2004, Stasińska 2004a, Kujawa i Gierczyk 2011, Stasińska 2011a, Kujawa i Gierczyk 2012, Wilga i Wantoch-Rekowski 2013a, Sumorok i in. 2013, Kujawa i Gierczyk 2013, Kudławiec 2014, Sotek i in. 2004 (as: H. riccioidea), Stasińska i in. 2004 (as: H. riccioidea), Kudławiec i in. 2014, Wilga i Wantoch-Rekowski 2014, Kujawa i Gierczyk 2016

znaleziska Hypocreopsis lichenoides na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-47 330832 AB-56 329873 AB-93 329920 AB-94 330536 BB-00 198298 BB-01 143084 CA-88 193063 CB-25 322295 255385 CB-82 99501 FB-43 319297

 ID99501  Hypocreopsis lichenoides; 1 km SW -od wsi RADOŃSK (gm. Sępólno Kr.), CB-82; 2008.04.05; Przy nieuczęśczanej drodze leśnej, przy drzewostanie głównie olszowo - sosonowym; na niezidentyfikowanym krzewie Kilkanaście owoników; leg. Waldemar Wesołowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/WW/8.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Rosły WYŁĄCZNIE na całkowicie uschniętych gałęziach w towarzystwie Hymenochaete tabacina.
Na jeszcze żyjących gałęziach ich obecności nie stwierdzono.
fot. 168663 fot. 168664

 ID143084  Hypocreopsis lichenoides; pow.Kołobrzeski, gm. Dygowo, m.Gąskowo 1,3 km W, oddz. 72b Nadl. Gościno, BB-01; 2009.08.29; Torfowisko mszarne, zarośla wierzbowe; Na martwych gałęziach wierzb (Salix cinerea) Pojedynczo i w grupach na stykających się gałęziach; leg. Tadeusz Twardy; det. Anna Kujawa; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/TT/6.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 268888

 ID193063  Hypocreopsis lichenoides; Warzenko, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA-88; 2011.10.22; krzewy wokół stawu - teren prywatny; na martwych gałęziach wierzby szarej opanowanej przez Hymenochaete tabacina kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/25.11.11, tak, notatka: tak,Spis grzybów Pomorza; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 452514 fot. 452515 fot. 452516 fot. 452517 fot. 452518

 ID198298  Hypocreopsis lichenoides; Kołobrzeg, torfowiska we wschodniej części miasta 50 m N od torów na Koszalin, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie, BB-00; 2012.05.07; zarośla wierzbowe na torfowisku niskim; na suchych gałęziach wierzby szarej w pobliżu owocników Hymenochaete tabacina; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 3/TT/10.12.12, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 482421 fot. 482422 fot. 482423 fot. 482424

ID255385 Hypocreopsis lichenoides; Kalisz Kaszubski Wdzydzki Park Krajobrazowy, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-25; 2015.02.13; brzoza, wierzba, inne okresowo zalewane; gałęzie wierzby z Hymenochaete tabacina pięć owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/737594.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/cgi-local/board-auth.cgi?file=/33/737595.jpg&type=image/jpeg

 ID319297  Hypocreopsis lichenoides; 2,5 km na E od wsi Klusy, gmina Orzysz, pow. piski, woj. warmińsko-mazurskie, FB-43; 2018.07.11; łozowisko; na gałązkach wierzby szarej kilka owocników; leg. Rafał Szymczyk; det. Rafał Szymczyk; eksykat: BGF0003819, zbiorcza fotografia zebranych okazów, notatka: tak, załączona do okazów
uwagi: informacje od znalazcy:
Pojezierze Ełckie, okolice wsi Klusy
współrzędne GPS:
53st.47'30"N 22st.09'34"E

na podstawie współrzędnych zgłaszaj±ca wyznaczyła położenie na mapie Lasów Państwowych https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy :
nadleśnictwo Ełk, oddz. 333c

owocniki
fot. 1032515 fot. 1032516


ID322295 (potwierdzenie 255385) Hypocreopsis lichenoides; Kalisz, pow. kościerski, woj. Pomorskie, CB-25; 2019.03.10; brzoza, wierzba, inne okresowo zalewane; martwe wierzby z Hymenochaete tabacina kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1055114fot. 1055115fot. 1055116

ID329873 Hypocreopsis lichenoides; Puszcza Goleniowska, 0,3 km na SW od osady Miodne w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-56; 2020.02.26; okrajek śródleśnego mokradła; na gałęziach wierzby szarej obrośniętych Hymenochaete tabacina w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1128214 fot. 1128215 fot. 1128216 fot. 1128217

ID329920 Hypocreopsis lichenoides; Puszcza Bukowa, 1,6 km na NE od Chlebowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2020.02.28; mokradło z łozowiskiem między lasem i polem; na gałęziach wierzby szarej obrośniętych Hymenochaete tabacina w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1128738 fot. 1128739 fot. 1128740 fot. 1128741

ID330536 Hypocreopsis lichenoides; Puszcza Bukowa, pomiędzy Szosą Pyrzycką a ul. Topolową w Jezierzycach, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2020.04.01; łozowisko; na gałęziach wierzby szarej obrośniętych Hymenochaete tabacina kilka owocników w rozproszeniu; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1132326 fot. 1132327 fot. 1132328 fot. 1132329

ID330832 Hypocreopsis lichenoides; Jezioro Orzechowskie, 0,8 km na E od Glicka, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-47; 2020.04.22; łozowisko nad jeziorem; gałęzie wierzby szarej porośnięte Hymenochaete tabacina w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1133627 fot. 1133628 fot. 1133629 fot. 1133630

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji