grzyby.pl

Sclerencoelia fascicularis (Alb. et Schwein.) Pärtel et Baral

skleroorzechówka wiązkowa, orzechówka wiązkowa
Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Na opadłych gałęziach Populus tremula.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[275]
    Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst. · publikacje: Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Bujakiewicz 2011 (as: Encoelia cf. fascicularis), Kujawa i Gierczyk 2011a, Kujawa i Gierczyk 2013, Wojewoda i in. 2016, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kozłowska i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Chachuła i in. 2021 (as: Sclerencoelia fascicularis), Fiedorowicz 2020

znaleziska Sclerencoelia fascicularis na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-75 366645 AD-28 156821 BE-59 129102 CA-78 183754 CE-37 195481 DA-82 355907 DC-73 366085 DE-46 212477 256600 237709 256599 DE-47 240142 DE-54 198121 184809 208794 DE-55 229481 DE-56 257347 343154 DE-65 240159 EC-25 282080 FD-40 366917 FG-10 297357 FG-22 182973 336320 GC-01 185403 198103 GC-02 163145

 ID129102  Encoelia fascicularis; Wrocław, 1,5 km N Siechnice, BE-59; 2009.03.28; luźne skupisko osiki; Na jednym z wielu drzew powalonych przez bobry kilkadziesiąt skupisk na jednym drzewie, oraz po kilka skupisk na 2 innych, oddalonych o kilka - kilkanaście metrów; leg. Tomasz Pachlewski; det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/8.05.09; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Zdjęcia zostały wykonane podczas dwóch wizyt na stanowisku, w różnych warunkach oświetleniowych.

fot. 235464 fot. 235465 fot. 235466 fot. 235467 fot. 235468 fot. 235469 fot. 235470

 ID156821  Encoelia fascicularis; 2 km na SW od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-28; 2005.01.16; las liściasy(Alnus, Ulmus); na gałęzi leżącej na ziemi gromadnie, kępkowo; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 108 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 308518

 ID163145  Encoelia fascicularis; 5 km. na wschód od Supraśla, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC-02; 2010.04.05; Stary puszczański las mieszany; na martwej gałęzi topoli osiki kilkadziesiąt owocników w rozpiętości około 50 cm.; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MG/12.01.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 329669 fot. 329670 fot. 329671 fot. 329672 fot. 329673

ID182973 Encoelia fascicularis; Tylawa - Smereczne, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2011.02.27; polna droga, miejscami z wierzbą, leszczyną, tarniną, dzikim bzem, osiką; na ociętej, sporej gałęzi osikowej cała gałąź pokryta owocnikami wyrastającymi po kilka w wiązkach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 398407 fot. 398408 fot. 398409 fot. 398410

ID183754 Encoelia fascicularis; Warzno, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-78; 2011.04.02; Las łegowy na brzegu jeziora-olsza szara,topola osika,wierzba; na gałeziach topoli osiki kilkanaście owocników; leg. Marcin Wilga; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: tak-Spis grzybów Pomorza
uwagi: fot. 401490 fot. 401491
N 54,25
E 18,20
163 m.npm

ID184809 Encoelia fascicularis; 2 km S, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2011.05.02; las liściasty - gł.osiki i dęby w podroście; na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 405468 fot. 405469 fot. 405470 fot. 405471

 ID185403  Encoelia fascicularis; 300-400 m na wschód od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC-01; 2011,04,14; stosunkowo młody las sosnowy; gałęzie wyciętej topoli osiki masowo na kilku gałęziach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/27.05.11, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: W tym rejonie, w tym dniu, znalazłem cztery jej stanowiska. Wszystkie na gałęziach topoli. Ze względu na bliskie położenie(ok. 1 km kw)zgłaszam tylko jedno z tego rejonu.
fot. 407998

ID195481 Encoelia fascicularis; 1 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2011.12.30; las jodłowy, z domieszką świerka, brzozy, osiki, sosny; na opadłej gałęzi osiki w grupie, kilkadziesiąt owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Lokalizacja, jak przy zgłoszeniu ID: 195480. Gmina Bolesławiec.
fot. 465115 fot. 465116 fot. 465117 fot. 465118

ID198103 Encoelia fascicularis; 2,5 km na N od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2012.04.17; skraj lasu mieszanego graniczący z łakami; na gałęziach ściętej topoli osiki kilkadziesiąt owocników na trzech gałęziach; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 480951fot. 480952

ID198121 (potwierdzenie 184809) Encoelia fascicularis; 2 km S, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2012.04.28; las liściasty - gł.osiki i dęby w podroście; na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew kilkadziesiąt wiązek na kilku gałęziach w trzech kupkach gałęzi; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 46,36" N i 19st 14' 55,67" E

owocniki w naturze
fot. 481179 fot. 481180

owocniki ''podhodowane'' w domu
fot. 481181 fot. 481182 fot. 481183 fot. 481184

ID208794 (potwierdzenie 184809) Encoelia fascicularis; 2 km S, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2012.11.26; las liściasty - gł.osiki i dęby w podroście; na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 535376 fot. 535377

ID212477 Encoelia fascicularis; 1 km E od wsi Ruda, dm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.04.14; kępa drzew nad rz.Widawką -osiki, leszczyny, brzozy ( obecnie prawie całkowicie wycięta ); na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew kilkaset owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 3,15" N i 19st 28' 2,02" E

fot. 554317 fot. 554318 fot. 554319 fot. 554320

ID229481 Encoelia fascicularis; 1 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.11.19; podmokły, liściasty skraj lasu -olchy, krzewiaste wierzby, brzozy; na martwych gałęziach krzewiastej wierzby grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 47,83" N i 19st 24' 4,53" E

Zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/623485.html

ID237709 Encoelia fascicularis; 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.02.22; kępa drzew nad rz.Widawką -osiki, leszczyny, brzozy; na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 671118 fot. 671119 fot. 671120

ID240142 Encoelia fascicularis; 1,8 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2014.05.04; las liściasty -graby, brzozy, osiki i inne; na gałęziach osiki pozostawionych po wycince grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 8,1" N i 19st 35' 29" E

fot. 680399

ID240159 Encoelia fascicularis; 1,4 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-65; 2014.05.25; las mieszany -sosny, brzozy, dęby, rzadziej inne; na gałęziach osiki pozostawionych po wycince grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 6" N i 19st 21' 52" E

fot. 680477

ID256599 Encoelia fascicularis; 0,8 km E od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2015.03.16; młody las mieszany -sosna, brzoza, osika; na pozostawionych po wycince gałęziach osiki kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 7' 58,2" N i 19st 26' 25,7" E

fot. 744287 fot. 744288 fot. 744289

ID256600 (potwierdzenie 212477) Encoelia fascicularis; 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2015.02.28; las mieszany nad rz.Widawką; na gałęziach powalonej osiki i na gałęziach pozostawionych po wycince kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 744294 fot. 744295 fot. 744296

ID257347 Encoelia fascicularis; 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2015.03.15; wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, buki i in; na pozostawionych po wycince gałęziach osiki kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 59,5" N i 19st 30' 38,7" E

fot. 747487 fot. 747488 fot. 747489 fot. 747490

 ID282080  Encoelia fascicularis; ok 1,3km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2016.05.15; las sosnowo-brzozowy z domieszką osiki,dębu i wierzby; na gałęziach osiki pozostawionych w lesie po przecince kilkadziesiąt owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001640, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 843618fot. 843619

ID297357 Encoelia fascicularis; Folusz, ścieżka pryrodnicza do Wodospadu, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG-10; 2017.02.19; buk, dąb, osika, modrzew, sosna, jodła, czereśnia, klon jawor, leszczyna; na niektórych gałęziach dwóch leżących osik mnasowo; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 908386 fot. 908387 fot. 908388 fot. 908389

ID336320 Encoelia fascicularis; Wilsznia (nieistniejąca wieś), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-22; 2020.03.08; ścieżka na granicy lasu mieszanego i łąki (buki, sosny, jodły, leszczyna, wierzba i in.; osika ścięta przez bobry, łatwo oddzielająca się kora kilkadziesiąt owocników w kilku skupiskach; leg. Anna Hreczka; det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1173932 fot. 1173933 fot. 1173934

ID343154 Encoelia fascicularis; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.02.27; las mieszany -brzoza, osika, sosna, olcha, jesion i inne; na gałęziach powalonej osiki, jednej z kilku ponad 200 owocników na kilku gałęziach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 7,7" N 19st 26' 30" E

fot. 1211718 fot. 1211719 fot. 1211720 fot. 1211721 fot. 1211722 fot. 1211723 fot. 1211724

ID355907 Sclerencoelia fascicularis; 1km N Gdańsk-Świbno, Wyspa Sobieszewska, lewy brzeg ujścia Przekopu Wisły, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2021.03.21; las łęgowy z topolowo-wierzbowy; pojedynczy pień osiki ściętej przez bobry kilkadziesiąt owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, wyślę do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1319808fot. 1319809fot. 1319810fot. 1319811fot. 1319812

ID366085 Sclerencoelia fascicularis; Włocławek - 19.130570 , 52.663804, DC-73; 2023.02.05; zadrzewiona skarpa nad rz. Wisłą; na gałęzi topoli ok. 30 grup owocników; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk, tak
uwagi: fot. 1411026fot. 1411027

ID366645 Sclerencoelia fascicularis; Rurzyca, ul. Poziomkowa, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-75; 2023.03.14; pobocze drogi dalej zadrzewienie osikowe; leżace, odcięte gałęzie Populus tremula kilkadziesiąt owocników pojeynczo i w wiązkach; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Orzechówka wiązkowafot. 1417239fot. 1417240fot. 1417241fot. 1417242fot. 1417243fot. 1417244fot. 1417245

ID366917 Sclerencoelia fascicularis; Jazwiny, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD-40; 2023.03.29; las mieszany-topola,olcha,brzoza,sosna; na przewróconej topoli w grupie,kilkanaście owocników; leg. Magdalena Mularczyk Robert Łyżczarz; det. Magdalena Mularczyk; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1420374fot. 1420375fot. 1420376fot. 1420377fot. 1420378fot. 1420379

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji