Tx: 2371
grzyby.pl

Sclerencoelia fascicularis (Alb. et Schwein.) Pärtel et Baral

skleroorzechówka wiązkowa, orzechówka wiązkowa
Encoelia fascicularis (Alb. & Schwein.) P. Karst.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz (2011)[1343]Bujakiewicz (2011) Macrofungi in the Alnetum incanae association along Jaworzyna and Skawica river valleys Western Carpathians.[1343] (as: Encoelia cf. fascicularis), Chachuła et al. (2021)[1375]Chachuła et al. (2021) Materiały do poznania różnorodności grzybów wielkoowocnikowych Ustronia w województwie Śląskim.[1375] (as: Sclerencoelia fascicularis), Fiedorowicz (2020)[1444]Fiedorowicz (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. W: Szymczyk R. (red.). 35 lat Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Monografia Przyrodnicza. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Kwidzyn: 64-80[1444], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Krzysztofiak et al. (2010)[1728]Krzysztofiak et al. (2010) Świat śluzowców, grzybów i mszaków Wigierskiego Parku Narodowego.[1728], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:06 1 znaleziska Sclerencoelia fascicularis (skleroorzechówka wiązkowa) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB75 366645 AD28 156821 BE59 129102 CA78 183754 CE37 195481 DA82 355907 DB05 375202 DC73 366085 DE46 212477 237709 256599 256600 DE47 240142 DE54 184809 198121 208794 DE55 229481 DE56 257347 343154 DE65 240159 EC25 282080 ED44 375208 FD40 366917 FD52 367877 FG10 297357 FG22 182973 336320 GC01 185403 198103 GC02 163145

ID 129 102 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: Wrocław, 1,5 km N Siechnice, BE59; data zbioru: 28 mar 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: luźne skupisko osiki, Na jednym z wielu drzew powalonych przez bobry, kilkadziesiąt skupisk na jednym drzewie, oraz po kilka skupisk na 2 innych, oddalonych o kilka - kilkanaście metrów; leg. det. Tomasz Pachlewski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/TP/8.05.09; uwagi: Zdjęcia zostały wykonane podczas dwóch wizyt na stanowisku, w różnych warunkach oświetleniowych.; fot.235464 fot.235465 fot.235466 fot.235467 fot.235468 fot.235469 fot.235470; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

235464
235465
235466
235467
235468
235469
235470

ID 156 821 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 2 km na SW od Lubogóry, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD28; data zbioru: 16 sty 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasy(Alnus, Ulmus), na gałęzi leżącej na ziemi, gromadnie, kępkowo; leg. det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 108 w zielniku autora; uwagi: fot.308518 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

308518

ID 163 145 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 5 km. na wschód od Supraśla, pow. Białystok, woj. Podlaskie, GC02; data zbioru: 5 kwi 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary puszczański las mieszany, na martwej gałęzi topoli osiki, kilkadziesiąt owocników w rozpiętości około 50 cm.; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MG/12.01.11; uwagi: fot.329669 fot.329670 fot.329671 fot.329672 fot.329673 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

329669
329670
329671
329672
329673

ID 182 973 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: Tylawa - Smereczne, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 27 lut 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: polna droga, miejscami z wierzbą, leszczyną, tarniną, dzikim bzem, osiką, na ociętej, sporej gałęzi osikowej, cała gałąź pokryta owocnikami wyrastającymi po kilka w wiązkach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.398407 fot.398408 fot.398409 fot.398410 [notatka: nie] [fotografie: tak];

398407
398408
398409
398410

ID 183 754 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: Warzno, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA78; data zbioru: 2 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las łegowy na brzegu jeziora-olsza szara,topola osika,wierzba, na gałeziach topoli osiki, kilkanaście owocników; leg. Marcin Wilga, det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy; uwagi: fot.401490 fot.401491; N 54,25; E 18,20; 163 m.npm [notatka: tak-Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

401490
401491

ID 184 809 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 2 km S, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 2 maj 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty - gł.osiki i dęby w podroście, na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew, licznie; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: fot.405468 fot.405469 fot.405470 fot.405471 [notatka: nie] [fotografie: tak];

405468
405469
405470
405471

ID 185 403 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 300-400 m na wschód od Ogrodniczek, pow. pow. białostocki, woj. woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 14 kwi 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stosunkowo młody las sosnowy, gałęzie wyciętej topoli osiki, masowo na kilku gałęziach; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MG/27.05.11; uwagi: W tym rejonie, w tym dniu, znalazłem cztery jej stanowiska. Wszystkie na gałęziach topoli. Ze względu na bliskie położenie ok. 1 km kw!zgłaszam tylko jedno z tego rejonu.; fot.407998 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

407998

ID 195 481 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 1 km na E od zabudowań Mieleszyna (Kolonia Pod Lasem), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE37; data zbioru: 30 gru 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowy, z domieszką świerka, brzozy, osiki, sosny, na opadłej gałęzi osiki, w grupie, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyślę Ani; uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Koziołek oddział 237. Lokalizacja, jak przy zgłoszeniu ID: 195480. Gmina Bolesławiec.; fot.465115 fot.465116 fot.465117 fot.465118 [notatka: nie] [fotografie: tak];

465115
465116
465117
465118

ID 198 103 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 2,5 km na N od Ogrodniczek, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC01; data zbioru: 17 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu mieszanego graniczący z łakami, na gałęziach ściętej topoli osiki, kilkadziesiąt owocników na trzech gałęziach; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: tak; uwagi: fot.480951 fot.480952 [notatka: nie] [fotografie: tak];

480951
480952

ID 198 121 oznaczenie: Encoelia fascicularis; • potwierdzenie ID184 809; lokalizacja: 2 km S, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie [51st 5' 46,36" N i 19st 14' 55,67" E], DE54; data zbioru: 28 kwi 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty - gł.osiki i dęby w podroście, na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew, kilkadziesiąt wiązek na kilku gałęziach w trzech kupkach gałęzi; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: owocniki w naturze; fot.481179 fot.481180; owocniki ''podhodowane'' w domu; fot.481181 fot.481182 fot.481183 fot.481184 [notatka: nie] [fotografie: tak];

481179
481180
481181
481182
481183
481184

ID 208 794 oznaczenie: Encoelia fascicularis; • potwierdzenie ID184 809; lokalizacja: 2 km S, Wola Wiewiecka, gm.Strzelce Wielkie, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE54; data zbioru: 26 lis 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty - gł.osiki i dęby w podroście, na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.535376 fot.535377 [notatka: nie] [fotografie: tak];

535376
535377

ID 212 477 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 1 km E od wsi Ruda, dm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 3,15" N i 19st 28' 2,02" E], DE46; data zbioru: 14 kwi 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa drzew nad rz.Widawką -osiki, leszczyny, brzozy ( obecnie prawie całkowicie wycięta ), na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew, kilkaset owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.554317 fot.554318 fot.554319 fot.554320 [notatka: nie] [fotografie: tak];

554317
554318
554319
554320

ID 229 481 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 1 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 47,83" N i 19st 24' 4,53" E], DE55; data zbioru: 19 lis 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły, liściasty skraj lasu -olchy, krzewiaste wierzby, brzozy, na martwych gałęziach krzewiastej wierzby, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki, det. Piotr Chachuła; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: Zdjęcia w wątku [bf:623485] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 623485 ;

ID 237 709 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 22 lut 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kępa drzew nad rz.Widawką -osiki, leszczyny, brzozy, na osikowych gałęziach pozostawionych po wycince drzew, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.671118 fot.671119 fot.671120 [notatka: nie] [fotografie: tak];

671118
671119
671120

ID 240 142 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 1,8 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 8,1" N i 19st 35' 29" E], DE47; data zbioru: 4 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -graby, brzozy, osiki i inne, na gałęziach osiki pozostawionych po wycince, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.680399 [notatka: nie] [fotografie: tak];

680399

ID 240 159 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 1,4 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 6" N i 19st 21' 52" E], DE65; data zbioru: 25 maj 2014; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosny, brzozy, dęby, rzadziej inne, na gałęziach osiki pozostawionych po wycince, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.680477 [notatka: nie] [fotografie: tak];

680477

ID 256 599 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 0,8 km E od wsi Biała Góra, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 7' 58,2" N i 19st 26' 25,7" E], DE46; data zbioru: 16 mar 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las mieszany -sosna, brzoza, osika, na pozostawionych po wycince gałęziach osiki, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.744287 fot.744288 fot.744289 [notatka: nie] [fotografie: tak];

744287
744288
744289

ID 256 600 oznaczenie: Encoelia fascicularis; • potwierdzenie ID212 477; lokalizacja: 1 km E od żwirowni we wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE46; data zbioru: 28 lut 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany nad rz.Widawką, na gałęziach powalonej osiki i na gałęziach pozostawionych po wycince, kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.744294 fot.744295 fot.744296 [notatka: nie] [fotografie: tak];

744294
744295
744296

ID 257 347 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: 0,5 km SE od osady Bajkowizna, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 59,5" N i 19st 30' 38,7" E], DE56; data zbioru: 15 mar 2015; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, graby, buki i in, na pozostawionych po wycince gałęziach osiki, kilkadziesiąt owocników w kilku grupkach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.747487 fot.747488 fot.747489 fot.747490 [notatka: nie] [fotografie: tak];

747487
747488
747489
747490

ID 282 080 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: ok 1,3km na północ od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC25; data zbioru: 15 maj 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-brzozowy z domieszką osiki,dębu i wierzby, na gałęziach osiki pozostawionych w lesie po przecince, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: BGF0001640; uwagi: fot.843618 fot.843619 [notatka: nie] [fotografie: tak];

843618
843619

ID 297 357 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: Folusz, ścieżka pryrodnicza do Wodospadu, pow. jasielski, woj. podkarpackie, FG10; data zbioru: 19 lut 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buk, dąb, osika, modrzew, sosna, jodła, czereśnia, klon jawor, leszczyna, na niektórych gałęziach dwóch leżących osik, mnasowo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.908386 fot.908387 fot.908388 fot.908389 [notatka: nie] [fotografie: tak];

908386
908387
908388
908389

ID 336 320 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: Wilsznia (nieistniejąca wieś), pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG22; data zbioru: 8 mar 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ścieżka na granicy lasu mieszanego i łąki (buki, sosny, jodły, leszczyna, wierzba i in., osika ścięta przez bobry, łatwo oddzielająca się kora, kilkadziesiąt owocników w kilku skupiskach; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1173932 fot.1173933 fot.1173934 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1173932
1173933
1173934

ID 343 154 oznaczenie: Encoelia fascicularis; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 27 lut 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, osika, sosna, olcha, jesion i inne, na gałęziach powalonej osiki, jednej z kilku, ponad 200 owocników na kilku gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 6' 7,7" N 19st 26' 30" E; fot.1211718 fot.1211719 fot.1211720 fot.1211721 fot.1211722 fot.1211723 fot.1211724 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1211718
1211719
1211720
1211721
1211722
1211723
1211724

ID 355 907 oznaczenie: Sclerencoelia fascicularis; lokalizacja: 1km N Gdańsk-Świbno, Wyspa Sobieszewska, lewy brzeg ujścia Przekopu Wisły, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 21 mar 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy z topolowo-wierzbowy, pojedynczy pień osiki ściętej przez bobry, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1319808 fot.1319809 fot.1319810 fot.1319811 fot.1319812 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1319808
1319809
1319810
1319811
1319812

ID 366 085 oznaczenie: Sclerencoelia fascicularis; lokalizacja: Włocławek - 19.130570 , 52.663804, DC73; data zbioru: 5 lut 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewiona skarpa nad rz. Wisłą, na gałęzi topoli, ok. 30 grup owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1411026 fot.1411027 [fotografie: tak];

1411026
1411027

ID 366 645 oznaczenie: Sclerencoelia fascicularis; lokalizacja: Rurzyca, ul. Poziomkowa, gm. Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 14 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi dalej zadrzewienie osikowe, leżace, odcięte gałęzie Populus tremula, kilkadziesiąt owocników pojeynczo i w wiązkach; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Orzechówka wiązkowa fot.1417239 fot.1417240 fot.1417241 fot.1417242 fot.1417243 fot.1417244 fot.1417245 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1417239
1417240
1417241
1417242
1417243
1417244
1417245

ID 366 917 oznaczenie: Sclerencoelia fascicularis; lokalizacja: Jazwiny, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD40; data zbioru: 29 mar 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-topola,olcha,brzoza,sosna, na przewróconej topoli, w grupie,kilkanaście owocników; leg. Magdalena Mularczyk Robert Łyżczarz, det. Magdalena Mularczyk; eksykat: tak,zostanie wysłany do Błażeja Gierczyka; uwagi: fot.1420374 fot.1420375 fot.1420376 fot.1420377 fot.1420378 fot.1420379 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1420374
1420375
1420376
1420377
1420378
1420379

ID 367 877 oznaczenie: Sclerencoelia fascicularis; lokalizacja: ok 1km na SE od Chromina, pow. garwoliński, woj. mazowieckie, FD52; data zbioru: 7 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las topolowy z dodatkiem graba,brzozy,sosny, na opadłych gałęziach topoli, setki owocników na kilkudziesieciu gałęziach; leg. Magdalena Mularczyk,Robert Łyżczarz, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1430468 fot.1430469 fot.1430470 fot.1430471 fot.1430472 fot.1430473 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1430468
1430469
1430470
1430471
1430472
1430473

ID 375 202 oznaczenie: Sclerencoelia fascicularis; lokalizacja: Elbląg - Rubno, 900 m. E od DW 503, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'21.1"N 19°24'11.0"E], DB05; data zbioru: 24 lut 2024; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: młody las liściasty Bk, Lp, Ol, Tp i in., Na gałązkach powalonej topoli (raczej osiki), kilkadziesiąt wiązek owocników na kilku gałązkach, łącznie 100-200 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak; związane wątki bio-forum.pl: 1523772 ;

ID 375 208 oznaczenie: Sclerencoelia fascicularis (Alb. et Schwein.) Pärtel et Baral; lokalizacja: Las Skulski 700m na S od Ciepłe, pow. grodziski, woj. mazowieckie, ED44; data zbioru: 10 lut 2024; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-topola,sosna,grab,dąb, na powalonej topoli, kilkadziesiąt owocników w grupach na całej topoli; leg. Robert Łyzczarz, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wysle do kustosza bazy;

IMG_20240210_190908
IMG_20240210_190741
IMG_20240210_190836
IMG_20240210_190854
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji