jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia polycarpoides Nyl.

chrobotek popękany