grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia decorticata (Flörke) Spreng.

chrobotek bezkorowy
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek pseudokieliszkowy (Cladonia cryptochlorophaea)chrobotek niekształtny (Cladonia deformis)