grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia botrytes (Hagen) Willd.

chrobotek gronkowaty
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek północny (Cladonia borealis)chrobotek karłowaty (Cladonia brevis)