grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia asahinae J.W.Thomson

chrobotek Asahiny
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek cienki (Cladonia macilenta)chrobotek północny (Cladonia borealis)