grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Cladonia acuminata (Ach.) Norrl.

chrobotek wątły
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladoniachrobotek szydlasty (Cladonia coniocraea)chrobotek cienki (Cladonia macilenta)