jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Candelariella medians (Nyl.) A.L. Sm.

liszajecznik rozetkowaty