jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Candelariella efflorescens R.C. Harris et W.R. Buck

liszajecznik rozproszony