jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr.

liszajecznik złocisty