jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Buellia ocellata (Flot.) Körb.

brunatka brodawkowata