grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Athalia pyracea (Ach.) Arup, Frödén et Sochting

bezpleszek gruszowy
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) Wade p.p.(2)
Athallia Athallia Athallia AthalliaAthalliabezpleszek żółtawy (Athalia vitellinula)