grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Aspicilia goettweigensis (Zahlbr.) Hue

dzbanusznik przedziwny
Aspicilia Aspicilia Aspicilia AspiciliaAspiciliadzbanusznik buczynowy (Aspicilia faginea)dzbanusznik szary (Aspicilia grisea)