grzyby.pl
Fungi » Div.Ascomycota » subDiv.Pezizomycotina » Cl.Lecanoromycetes » subCl.Ostropomycetidae » Ord.Pertusariales » Fam.Megasporaceae » Aspicilia »

Aspicilia aquatica Körb. [🔉 * a·kwa·ti·ka]

dzbanusznik wodny
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Aspicilia aquatica Körb. [🔉 * a·kwa·ti·ka](pl) dzbanusznik wodny
aquaticus, -a, -um (lat., adj.)
wodny; rosnący w lub przy wodzie, w miejscu podmokłym; przymiotnik od aqua, -ae - woda