występowanie

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła et al. (2015)[1372]Chachuła et al. (2015) Grzyby Cieszyna.[1372], Chlebicki (2008)[1393]Chlebicki (2008) Grzyby nadrzewne Gorców.[1393], Gierczyk et al. (2015)[1494]Gierczyk et al. (2015) XXI Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1494], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2019)[1707]Kozłowska et al. (2019) Checklist of microfungi and larger ascomycetes of Białowieża Forest.[1707], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:07 1 znaleziska Arachnopeziza aurata na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE35 323207 DE36 364378 DE46 323187 357982 367628 DE54 320884 323189 367819 DE55 323188 331226 368075 375211 DE56 341196 345916 DE65 368368

ID 320 884 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 12" N i 19st 15' 13" E], DE54; data zbioru: 12 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -brzoza, osika, sosna, świerk, grab, leszczyna i inne, na zmurszałym, zasiedlonym przez zieleniaka drobnego, fragmencie brzozowej kłody, grupa ponad 150 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.1042413 fot.1042414 fot.1042415 fot.1042416 fot.1042417 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1042413
1042414
1042415
1042416
1042417

ID 323 187 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 0,8 km N od wsi Ruda, gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 9' 18,5" N i 19st 27' 13,5" E], DE46; data zbioru: 31 mar 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany -osika, brzoza, świerk, leszczyna, olcha, sosna, czeremcha, na silnie zmurszałych fragmentach gałęzi na wpół zagrzebanych w ziemi, licznie, w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki, det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0007739; uwagi: [bf:1057425] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1057425 ;

ID 323 188 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 0,5 km SE od cegielni we wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 1' 9,6" N i 19st 17' 41,2" E], DE55; data zbioru: 7 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: osikowo-brzozowy fragment lasu, na mocno zmurszałym, omszałym fragmencie padłej brzozy leżącym na ziemi, licznie; leg. Jacek Nowicki, det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0007738; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:1058160] znalezisko 1 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1058160 ;

ID 323 189 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 1,4 km S od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 55" N i 19st 16' 22,7" E], DE54; data zbioru: 7 kwi 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściasty pas lasu ( w borze sosnowym ) z okresowym ciekiem wodnym -brzozy, osiki, sosny, świerki, na mocno zmurszałym, omszałym fragmencie padłej brzozy leżącym na ziemi, licznie; leg. Jacek Nowicki, det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0007737; uwagi: zdjęcia w wątku [bf:1058160] znalezisko 2 [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1058160 ;

ID 323 207 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 11' 50" N i 19st 23' 19,5" E], DE35; data zbioru: 11 maj 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -brzozy, klony, dęby, osiki, leszczyny i inne, na mocno zmurszałym, omszałym fragmencie padłej brzozy leżącym na ziemi, licznie, w towarzystwie Mollisia sp.; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1063267 fot.1063268 fot.1063269 fot.1063270 fot.1063271 fot.1063272 fot.1063273 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1063267
1063268
1063269
1063270
1063271
1063272
1063273

ID 331 226 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 1' 56" N i 19st 25' 29" E], DE55; data zbioru: 25 kwi 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany przechodzący w ols, na mocno zmurszałym fragmencie padłej brzozy leżącym na ziemi, grupa ponad 100 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1137317 fot.1137318 fot.1137319 fot.1137320 fot.1137321 fot.1137322 fot.1137323 fot.1137324 fot.1137325 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1137317
1137318
1137319
1137320
1137321
1137322
1137323
1137324
1137325

ID 341 196 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 7 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ols, na murszejącym pniu padłej topoli, kilkaset owocników w kilku grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 5' 53,8" N 19st 26' 29" E; fot.1199419 fot.1199420 fot.1199421 fot.1199422 fot.1199423 fot.1199424 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1199419
1199420
1199421
1199422
1199423
1199424

ID 345 916 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 1 km N od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 29 maj 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pas lasu mieszanego rozdzielający bór sosnowy od olsu -olcha, sosna, dąb, brzoza i inne, na silnie zmurszałym drągu leżącym w ściółce, grupa kilkuset owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 1' 40" N 19st 27' 21" E; fot.1233176 fot.1233177 fot.1233178 fot.1233179 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1233176
1233177
1233178
1233179

ID 357 982 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 1 km SW od wsi Gomunice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51st 9' 41,2" N i 19st 28' 33" E], DE46; data zbioru: 8 maj 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokły las mieszany -olcha, brzoza, świerk i inne, na leżącym, mocno zmurszałym fragmencie brzozowej kłody, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1340303 fot.1340304 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1340303
1340304

ID 364 378 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: Góra Kamieńska, pd-wsch. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1960 19,4372], DE36; data zbioru: 6 lis 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty -topola, klon, robinia, brzoza, na murszejącej kłodzie, kilkaset owocników w mniejszych i większych skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi; uwagi: fot.1397814 fot.1397815 fot.1397816 fot.1397817 fot.1397818 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1397814
1397815
1397816
1397817
1397818

ID 367 628 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 0,5 km SW od stacji kolejowej Dobryszyce; gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1211 19,4355], DE46; data zbioru: 28 kwi 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina, na silnie zmurszałej kłodzie brzozowej, kilkaset owocników w mniejszych i większych skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1427982 fot.1427983 fot.1427984 fot.1427985 fot.1427986 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1427982
1427983
1427984
1427985
1427986

ID 367 819 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 1 km SE od wsi Jedle; gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0153 19,2151], DE54; data zbioru: 1 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, dąb, grab, olcha i inne, na silnie zmurszałej kłodzie, ponad 100 owocników w kilku skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1429696 fot.1429697 fot.1429698 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1429696
1429697
1429698

ID 368 075 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 1,5 km SW od dz. Stobiecko Miejskie ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0690 19,3746], DE55; data zbioru: 12 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, dąb, brzoza i inne, na silnie zmurszałej kłodzie brzozowej, kilkaset owocników w kilku skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1433120 fot.1433121 fot.1433122 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1433120
1433121
1433122

ID 368 368 oznaczenie: Arachnopeziza aurata; lokalizacja: 1,5 km N od wsi Lgota Mała; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 50,9989 19,3299], DE65; data zbioru: 27 maj 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, brzoza, olcha, świerk i inne, na silnie zmurszałym drągu leżącym na ziemi, ponad 100 owocników w kilku skupiskach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1436112 fot.1436113 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1436112
1436113

ID 375 211 oznaczenie: Arachnopeziza aurata Fuckel; lokalizacja: 1 km NE od wsi Bobry; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51,0239 19,3987], DE55; data zbioru: 9 mar 2024; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: podmokła kępa drzew w pobliżu Warty; olcha, wierzba, czeremcha, na zmurszałych fragmentach gałęzi zagrzebanych w ściółce, kilkaset owocników na 2 gałęziach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, otrzyma Kustosz Błażej Gierczyk;

Arachnopeziza aurata b1
Arachnopeziza aurata b2
Arachnopeziza aurata b3
Arachnopeziza aurata b4
Arachnopeziza aurata b6
Arachnopeziza aurata b8
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji