grzyby.pl

Arachnopeziza aurata Fuckel

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[37]
    Arachnopeziza aurata Fuckel · publikacje: Chlebicki 2008a, Halama i Romański 2010, Ślusarczyk 2012, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Gierczyk i in. 2015a, Wojewoda i in. 2016, Kozłowska i in. 2019a, Kujawa i in. 2019

znaleziska Arachnopeziza aurata na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

DE-35 323207 DE-36 364378 DE-46 323187 357982 DE-54 323189 320884 DE-55 331226 323188 DE-56 341196 345916

ID320884 Arachnopeziza aurata; 1,5 km SW od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2018.10.12; las mieszany -brzoza, osika, sosna, świerk, grab, leszczyna i inne; na zmurszałym, zasiedlonym przez zieleniaka drobnego, fragmencie brzozowej kłody grupa ponad 150 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 12" N i 19st 15' 13" E

fot. 1042413 fot. 1042414 fot. 1042415 fot. 1042416 fot. 1042417

 ID323187  Arachnopeziza aurata; 0,8 km N od wsi Ruda, gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2019.03.31; podmokły las mieszany -osika, brzoza, świerk, leszczyna, olcha, sosna, czeremcha; na silnie zmurszałych fragmentach gałęzi na wpół zagrzebanych w ziemi licznie, w kilku punktach; leg. Jacek Nowicki; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0007739, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 18,5" N i 19st 27' 13,5" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1057425.html

 ID323188  Arachnopeziza aurata; 0,5 km SE od cegielni we wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2019.04.07; osikowo-brzozowy fragment lasu; na mocno zmurszałym, omszałym fragmencie padłej brzozy leżącym na ziemi licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0007738, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 9,6" N i 19st 17' 41,2" E

zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/1058160.html znalezisko 1

 ID323189  Arachnopeziza aurata; 1,4 km S od wsi Kijów ( cz. lewobrzeżnej ), gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2019.04.07; liściasty pas lasu ( w borze sosnowym ) z okresowym ciekiem wodnym -brzozy, osiki, sosny, świerki; na mocno zmurszałym, omszałym fragmencie padłej brzozy leżącym na ziemi licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0007737, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 55" N i 19st 16' 22,7" E

zdjęcia w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/1058160.html znalezisko 2

ID323207 Arachnopeziza aurata; 1 km NE od wsi Borowa, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.05.11; las liściasty -brzozy, klony, dęby, osiki, leszczyny i inne; na mocno zmurszałym, omszałym fragmencie padłej brzozy leżącym na ziemi licznie, w towarzystwie Mollisia sp.; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 50" N i 19st 23' 19,5" E

fot. 1063267 fot. 1063268 fot. 1063269 fot. 1063270 fot. 1063271 fot. 1063272 fot. 1063273

ID331226 Arachnopeziza aurata; 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.04.25; las mieszany przechodzący w ols; na mocno zmurszałym fragmencie padłej brzozy leżącym na ziemi grupa ponad 100 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 56" N i 19st 25' 29" E

fot. 1137317 fot. 1137318 fot. 1137319 fot. 1137320 fot. 1137321 fot. 1137322 fot. 1137323 fot. 1137324 fot. 1137325

ID341196 Arachnopeziza aurata; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.12.07; ols; na murszejącym pniu padłej topoli kilkaset owocników w kilku grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 5' 53,8" N 19st 26' 29" E

fot. 1199419 fot. 1199420 fot. 1199421 fot. 1199422 fot. 1199423 fot. 1199424

ID345916 Arachnopeziza aurata; 1 km N od osady Brylisko; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.05.29; pas lasu mieszanego rozdzielający bór sosnowy od olsu -olcha, sosna, dąb, brzoza i inne; na silnie zmurszałym drągu leżącym w ściółce grupa kilkuset owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 40" N 19st 27' 21" E

fot. 1233176 fot. 1233177 fot. 1233178 fot. 1233179

ID357982 Arachnopeziza aurata; 1 km SW od wsi Gomunice; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2022.05.08; podmokły las mieszany -olcha, brzoza, świerk i inne; na leżącym, mocno zmurszałym fragmencie brzozowej kłody grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 9' 41,2" N i 19st 28' 33" E

fot. 1340303 fot. 1340304

ID364378 Arachnopeziza aurata; Góra Kamieńska, pd-wsch. zbocze; gm. Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-36; 2022.11.06; las liściasty -topola, klon, robinia, brzoza; na murszejącej kłodzie kilkaset owocników w mniejszych i większych skupiskach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1960 19,4372

fot. 1397814 fot. 1397815 fot. 1397816 fot. 1397817 fot. 1397818

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji