grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anisomeridium biforme (Borrer) R.C. Harris

rzędnik dwukształtny
Anisomeridium Anisomeridium Anisomeridium AnisomeridiumAnisomeridiumrzędnik jaskrowaty (Anisomeridium ranunculosporum)