jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Anaptychia bryorum Poelt

obrostnica mchowa