jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Alyxoria varia (Pers.) Ertz et Tehler

szyfrzyk zmienny
Opegrapha varia Pers.