jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Alyxoria culmigena (Lib.) Ertz

szyfrzyk zielny
Opegrapha culmigena Lib.