jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Agonimia gelatinosa (Ach.) Brand et Diederich

drobik galaretowaty