grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Adelolecia pilati (Hepp) Hertel et Hafellner

adelka Pilata
Ramalinaceae Ramalinaceae Ramalinaceae RamalinaceaeRamalinaceaekropnica (Bacidia)fasolnica topolowa (Arthrosporum populorum)