grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acrocordia subglobosa (Vězda) Poelt

rzędnica półkulista