grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Acrocordia cavata (Ach.) R.C. Harris

rzędnica wgłębiona
Acrocordia Acrocordia Acrocordia AcrocordiaAcrocordiarzędnica ostrokrężna (Acrocordia conoidea)