fot. za-080708_701-po-3-min (980×610) — copyright © by Zygmunt Augustowski
po 3 min
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.6× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Rubroboletus rubrosanguineus (krwistoborowik świerkowo-jodłowy)

on This page when logged in
you will see 3.6× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

08.07.2008, Beskid Niski
copyright © by Zygmunt Augustowski