fot. w_Cortinarius_hemitrichus_041016_02 (617×511) — copyright © by Witold Wójciak
znalezisko ww.041016-1
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.2× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cortinarius hemitrichus (zasłonak oszroniony)

on This page when logged in
you will see 2.2× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.10.2004, Kotlina Sandomierska
copyright © by Witold Wójciak