fot. tk-Maczuznik-nasiezrzalowy1 (714×536) — copyright © by Tomasz Krzyszczyk
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cordyceps ophioglossoides (maczużnik nasięźrzałowy)

on This page when logged in
you will see 2.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

26.07.2005, Świnna Poręba
copyright © by Tomasz Krzyszczyk