fot. rtm-S7300896 (360×549) — copyright © by Romuald Tomaszewski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Lactarius quieticolor (mleczaj niebieszczejący)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

13.09.2009, woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz, ok. 1km na N od Osówca Szlacheckiego
copyright © by Romuald Tomaszewski