fot. pp-Suillus-collinitus-vs-Suillus-tridentinus (880×502) — copyright © by Piotr Perz
maślak rdzawobrązowy (Suillus collinitus) i maślak trydencki (Suillus tridentinus)
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Suillus collinitus (maślak rdzawobrązowy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.09.2006, Góry Krowiarki, Ziemia Kłodzka
copyright © by Piotr Perz