fot. ok-sarcodon_imbricatus (722×404) — copyright © by Darek Karasiński
pokrój
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.9× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Sarcodon imbricatus (sarniak świerkowy)

on This page when logged in
you will see 2.9× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

21.08.2005
copyright © by Darek Karasiński