fot. jsb-PICT8421 (681×396) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Conocybe moseri (stożkówka szarooliwkowa)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

17.09.2013, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń