fot. jsb-DSC_9132 (626×805) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.7× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Amanita spadicea

on This page when logged in
you will see 3.7× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.08.2012, Karkonosze, Czeska Ścieżka
copyright © by Jacek Soboń