fot. jsb-DSC_8935 (666×745) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Scutellinia subhirtella

on This page when logged in
you will see 3.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.07.2010, Gm. Wleń, k. Przeździedzy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń