fot. jsb-DSC_1173 (299×1160) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Conocybe semiglobata (stożkówka półkulista)
24.09.2012, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Pogórze Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń