fot. jsb-DSC00709_1 (1032×1145) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 5.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cortinarius balteatocumatilis (zasłonak modrordzawy)

on This page when logged in
you will see 5.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.09.2016, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń

« Cortinarius balteatocumatilis (zasłonak modrordzawy)