fot. jsb-DSC00702 (787×709) — copyright © by Jacek Soboń
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.3× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Cortinarius balteatocumatilis (zasłonak modrordzawy)

on This page when logged in
you will see 3.3× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

15.09.2016, Gm. Wleń, k. Bystrzycy, Góry Kaczawskie
copyright © by Jacek Soboń