fot. bioadi-IMG_9632 (508×536) — copyright © by Adrian Szymkiewicz
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Trichaster melanocephalus (włosogwiazd czarnogłowy)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

19.10.2008, Poznań
copyright © by Adrian Szymkiewicz