fot. bioadi-IMG_9230 (818×536) — copyright © by Adrian Szymkiewicz
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 3.1× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Geastrum melanocephalum (gwiazdosz czarnogłowy)

on This page when logged in
you will see 3.1× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

02.10.2008, Poznań
copyright © by Adrian Szymkiewicz