fot. bc-318 (556×480) — copyright © by Bohdan Cienciała
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.4× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Leccinum niveum (koźlarz białawy)

on This page when logged in
you will see 2.4× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

09.1988, Brezina, Tatry, Słowacja – w bagnistym terenie pod brzozami
copyright © by Bohdan Cienciała